Liên kết


Kê khai Bảo Hiểm Xã Hội

PHẦN MỀM BẢO HIỂM  VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
1 NĂM+6 THÁNG
2 NĂM +9 THÁNG
3 NĂM+12 THÁNG
4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100
550.000
880.000
1.045.000
1.320.000
≤ 1000
880.000
1.408.000
1.672.000
1.936.000
MAX
1.045.000
1.936.000
2.299.000
2.585.000
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%) - Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói

CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói

GÓI GIA HẠN
(cho khách hàng đang dùng chữ ký số VNPT hoặc đang dùng gói tích hợp)
Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói


BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

BẢNG GIÁ GIA HẠN

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty VinaPhone

Hotline:  0912348816


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền