Liên kết


Kê khai Bảo Hiểm Xã Hội

PHẦN MỀM BẢO HIỂM  VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
1 NĂM+6 THÁNG
2 NĂM +9 THÁNG
3 NĂM+12 THÁNG
4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100
550.000
880.000
1.045.000
1.320.000
≤ 1000
880.000
1.408.000
1.672.000
1.936.000
MAX
1.045.000
1.936.000
2.299.000
2.585.000
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%)

CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI DỊCH VỤ
THỜI GIAN

KHUYẾN MẠI

USB TOKEN
THÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động
1 năm
6 tháng550.000
1.870.000
2 năm
9 tháng
2.706.000
3 năm
12 tháng
3.080.000
Dưới 100 lao động
1 năm
6 tháng
2.134.000
2 năm
9 tháng
3.245.000
3 năm
12 tháng
3.570.600
100-1000 lao động
1 năm
6 tháng
2.447.500
2 năm
9 tháng
3.707.000
3 năm
12 tháng
4.158.000
Không giới hạn lượng lao động
1 năm
6 tháng
2.750.000
2 năm
9 tháng
4.208.600
3 năm
12 tháng
4.752.000

GÓI GIA HẠN
(cho khách hàng đang dùng chữ ký số VNPT hoặc đang dùng gói tích hợp)
GÓI DỊCH VỤ
THỜI GIAN

KHUYẾN MẠI
THÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động
1 năm
6 tháng
1.320.000
2 năm
9 tháng
2.156.000
3 năm
12 tháng
2.530.000
Dưới 100 lao động
1 năm
6 tháng
1.584.000
2 năm
9 tháng
2.695.000
3 năm
12 tháng
3.020.600
100-1000 lao động
1 năm
6 tháng
1.897.500
2 năm
9 tháng
3.157.000
3 năm
12 tháng
3.608.000
Không giới hạn lượng lao động
1 năm
6 tháng
2.200.000
2 năm
9 tháng
3.658.600
3 năm
12 tháng
4.202.000


BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI
Gói dịch vụ
18 Tháng
33 Tháng
48 Tháng
12 Tháng
24 Tháng
36 Tháng
Giá hóa đơn xuất
1.870.000
2.706.000
3.080.000
1.823.000
2.740.000
3.112.000
Thanh toán
1.870.000
2.189.000
2.530.000
1.782.000
2.310.000
2.189.000
Khuyến mại
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội
(Số lương lao động từ 1-10LĐ)
41.000
430.000

923.000

(đã bao gồm 10% VAT)

BẢNG GIÁ GIA HẠN


Gói Dịch vụ
18 Tháng
33 Tháng
48 Tháng
12 Tháng

24 Tháng

36 Tháng

Giá hóa đơn xuất
1.320.000
2.156.000
2.530.000
1.273.000

2.191.000

2.912.000

Thanh toán
1.320.000
1.860.000
2.310.000
1.233.000

1.760.000

2.189.000

Khuyến mại
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội
40.000

431.000

723.000

(đã bao gồm 10% VAT)

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty VinaPhone

Hotline:  0912348816


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền