Liên kết


BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI


BẢNG GIÁ GIA HẠN

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng, tổng công ty VinaPhone

Hotline: 0912348816

PHẦN MỀM BẢO HIỂM  VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
1 NĂM+6 THÁNG
2 NĂM +9 THÁNG
3 NĂM+12 THÁNG
4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100
550.000
880.000
1.045.000
1.320.000
≤ 1000
880.000
1.408.000
1.672.000
1.936.000
MAX
1.045.000
1.936.000
2.299.000
2.585.000
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%)  Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói

CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
 Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói

GÓI GIA HẠN
GÓI DỊCH VỤ
THỜI GIAN

KHUYẾN MẠI
THÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động
1 năm
6 tháng
1.320.000
2 năm
9 tháng
2.156.000
3 năm
12 tháng
2.530.000
Dưới 100 lao động
1 năm
6 tháng
1.584.000
2 năm
9 tháng
2.695.000
3 năm
12 tháng
3.020.600
100-1000 lao động
1 năm
6 tháng
1.897.500
2 năm
9 tháng
3.157.000
3 năm
12 tháng
3.608.000
Không giới hạn lượng lao động
1 năm
6 tháng
2.200.000
2 năm
9 tháng
3.658.600
3 năm
12 tháng
4.202.000
 Tháng 8 giảm 10% cho tất cả các gói
Hotline: 0912348816

Xem thêm:
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền