Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

BHXH Việt Nam: Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1700/BHXH-KHĐT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân... triển khai xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của đơn vị mình. 

Theo đó, việc xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động này thực hiện căn cứ theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn các đơn vị một số nội dung chủ yếu cần xây dựng trong các Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trước khi xây dựng Kế hoạch phát triển, các đơn vị cần đánh giá toàn diện việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Việc đánh giá sẽ phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và HĐND các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đánh giá khách quan, trung thực, đúng thực tiễn và đầy đủ các kết quả đạt được; các khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới, trong đó có đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. 
Xay dung Ke hoach phat trien KT-XH 5 nam giai doan 2021 - 2025
Ảnh minh hoạ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của các đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Dự báo các yếu tố có tác động, ảnh hưởng tới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ngành, của đơn vị; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo tính khả thi, sát thực tiễn; phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và đặc điểm, trình độ phát triển của Ngành, của đơn vị. Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp các mục tiêu ưu tiên trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; xác định các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ngành, của đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị, nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoàn thành Kế hoạch và Chương trình hành động, gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 20/7/2020. Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình của các đơn vị cung cấp, Vụ KH-ĐT sẽ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của toàn Ngành, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo tiến độ quy định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền