Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y. 

Thông tư này quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y, bao gồm: hình thức tổ chức; tiêu chí thành lập; thẩm quyền thành lập; vị trí pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y. Tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y, bao gồm: Thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban quân dân y các cấp. Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y trên cơ sở kết hợp nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y và quân y trên cùng địa bàn.

Quy dinh ve to chuc co so kham benh, chua benh quan dan y
Ảnh chú thích
Theo đó, Bệnh viện quân dân y: Chỉ áp dụng đối với các bệnh viện quân dân y đã được cấp có thẩm quyền thành lập trước ngày Nghị định số 118/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; Bệnh xá quân dân y: Chỉ thành lập tại xã biên giới, huyện biên giới, xã đảo, huyện đảo, xã và huyện thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trung tâm y tế quân dân y: Chỉ thành lập tại các huyện đảo và huyện biên giới; Trạm y tế quân dân y: Chỉ thành lập tại xã biên giới, xã đảo và xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi không có các hình thức tổ chức nêu trên.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đối với các hình thức sau đây: Trung tâm y tế quân dân y; Trạm y tế quân dân y.

Bệnh viện quân dân y là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc các đơn vị do quân đội quản lý. Đối với Bệnh viện quân dân y được tổ chức trên cơ sở bệnh viện tuyến huyện có sự phối hợp với lực lượng quân y trên địa bàn là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; Bệnh xá quân dân y là cơ sở y tế trực thuộc các đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương trở lên do Thủ trưởng đơn vị Quân đội trực tiếp quản lý về hành chính và cơ quan quân y cấp trên trực tiếp quản lý về chuyên môn nghiệp vụ; Trung tâm y tế quân dân y là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; Trạm y tế quân dân y là cơ sở y tế công lập trực thuộc Trung tâm y tế huyện được tổ chức trên cơ sở trạm y tế xã có sự phối hợp với lực lượng quân y trên địa bàn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai các nhiệm vụ kết hợp quân dân y quy định tại Điều 15 Nghị định số 118/2018/NĐ-CP; chủ trì, phối hợp với Cục Quân y quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y thuộc thẩm quyền quản lý.

Phòng Y tế các huyện biên giới, huyện đảo chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, các cơ quan có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai các nhiệm vụ kết hợp quân dân y trên địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền