Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Thêm account Gmail vào Outlook 2013 dùng IMAP.

Outlook soát các thiết lập trương mục bằng cách đăng nhập vào máy chủ thư đến (incoming mail server) và gửi email thử nghiệm

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Nhấn OK để hài lòng đổi thay và đóng hộp thoại Internet E-mail Settings. Đăng xuất khỏi Gmail đóng trình duyệt mở Outlook

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Địa chỉ email và mật khẩu cho account Gmail nhấn Next. Chọn POP or IMAP nhấp Next

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Cuộn xuống phần IMAP Access và chọn Enable IMAP. Máy chủ và thông báo đăng nhập

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Trên màn hình Choose Service. Trên hộp thoại Add Account

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Khi thí nghiệm kết thúc nhấn Close. Nếu bạn nhập số cổng đầu tiên

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Nhấn Next. Địa chỉ Gmail của bạn hiển thị trong danh sách account trên cửa sổ bên trái với bất kỳ địa chỉ email nào khác bạn đã thêm vào Outlook

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Nhấp vào Inbox để xem có những gì trong Inbox của tài khoản Gmail. Để bắt đầu thêm tài khoản Gmail

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Trên hộp thoại Internet E-mail Settings. Vì bạn đang dùng IMAP trong trương mục Gmail cũng như dùng IMAP để thêm tài khoản vào Outlook nên bất kỳ thay đổi nào bạn thực hành với các email

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Trong cửa sổ POP and IMAP Account Settings. Hãy nhập tên

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Nhấp vào nút Save Changes ở dưới cùng của màn hình. Nó sẽ quay trở lại cổng 25 khi bạn đổi thay kiểu kết nối được mã hóa

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Diễn Dịch vụ Chữ ký số VNPT CA chuyên cung cấp chữ ký số. Bấm vào Forwarding and POP/IMAP

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Tiến của quá trình thiết lập được hiển thị. Khi vẫn còn trong hộp thoại Internet E-mail Settings

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Khai thuế qua mạng. Thay vì E-mail Account hãy chọn Manual setup or additional server types nhấp Next

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Trên màn hình Settings. Com • Outgoing mail server (SMTP): smtp

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Googlemail. Nhấp vào Add Account

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Trên màn hình Account Information. Com Nhớ nhập địa chỉ email đầy đủ và chọn Remember password nếu bạn muốn Outlook tự động đăng nhập khi rà soát email nhấn More Settings

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 sử dụng IMAP

Hãy nhập tên người dùng. Thư mục trong Outlook đều được phản chiếu trong account Gmail và trái lại. Khi thấy màn hình nói rằng “ You’re all set! ” nhấn Finish. Nhấn vào thẻ Advanced nhập các thông tin sau: • Incoming server: 993 • Incoming server encrypted connection: SSL • Outgoing server encrypted connection TLS • Outgoing server: 587 Chú ý : Bạn cần chọn kiểu kết nối được mã hóa cho máy chủ gửi đi trước khi nhập 587 cho số cổng của Outgoing server (SMTP).

Hãy nhấp vào tab File. Bạn có thể chọn tùy chọn E-mail Account để tự động thiết lập trương mục Gmail trong Outlook. Bạch Nam Anh. Để làm điều này. Nếu quá trình tự động bất thành. Nhấp vào thẻ Outgoing Server tích vào hộp kiểm My outgoing server (SMTP) requires authentication và chọn Use same settings as my incoming mail server. Chọn IMAP từ danh sách thả xuống Account Type và nhập vào các thông báo sau đây: • Incoming mail server: imap.

Từ menu thả xuống. Googlemail. Đối với phần Server Information.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền