Liên kết


Dịch vụ hóa đơn điện tử trước tiên tại Việt Nam

Theo đó, dịch vụ được VNPT/VDC cung cấp đồng bộ với dịch vụ chữ ký số VNPT CA, VNPT tax - kê khai thuế điện tử. VDC cung cấp các hình thức dịch vụ hóa đơn điện tử theo dạng gói dịch vụ và theo mô hình giải pháp. Loại hình hóa đơn điện tử hợp với các doanh nghiệp có quy mô phát hành chứng từ, hóa đơn hàng năm với số lượng lớn như viễn thông, điện, nước, xăng dầu, ngân hàng, tín dụng, truyền hình, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa... Loại hóa đơn này đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế bằng lòng và được quy định tại Thông tư 32/2091/TT-BTC và Thông tư số 64/2013/TT- BTC 15/5/2013 và có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền