Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chứng thư số VNPT - CA Token

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chứng thư số  VNPT - CA Token


1. Bước 1: Kết nối thiết bị VNPT-CA vào USB máy tính.
Ngay sau khi kết nối thiết bị vào máy tính, kiểm tra biểu tượng VNPT-CA ở góc dưới bên phải thanh taskbar đã sẵn sàng chưa. Nếu đã sẵn sàng thì việc kết nối của bạn đã thành công và sẵn sàng sử dụng.
 
Cài đặt VNPT CA
Cài đặt VNPT CA

Biểu tượng chữ ký số VNPT sẵn sàng
Biểu tượng chữ ký số VNPT sẵn sàng

 
 

Click đôi vào biểu tượng hoặc click vào liên kết PKI Token Manager theo đường dẫn Start --> All Program --> VNPT-CA --> PKI Token --> PKI Token Manager để khởi chạy chương trình. Chương trình xuất hiện như bên dưới:
 
Cài đặt chữ ký số VNPT
Cài đặt chữ ký số VNPT

2. Bước 2: Đổi tên PKI Token: Click chọn “Đổi tên PKI Token” để đổi tên thiết bị.
    Nhập vào tên mới và Click Chấp nhận. Chương trình sẽ thông báo thay đổi tên thành công.
 
Cài đặt VNPT CA
Cài đặt VNPT CA

 
Lưu ý không cho phép nhập tên tiếng Việt có dấu. Trong trường hợp nhập sai chương trình sẽ thông báo:
 
Cài đặt chữ ký số VNPT
Cài đặt chữ ký số VNPT

3. Bước 3: Thay đổi Pin Code: Click chọn “Thay đổi PIN Code” để thay đổi mật khẩu mới.
Nhập vào mật khẩu củ. Trong trương hợp lần đầu thì mật khẩu mặc định là: 12345678
 
Nhập vào mật khẩu mới và nhập lại mất khẩu mới theo ô tương ứng.

Lưu ý là độ dài mật khẩu phải từ 8 đến 12 ký tự.

Cài đặt mật khẩu cho chữ ký số VNPT
Cài đặt mật khẩu cho chữ ký số VNPT

Click Chấp nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu.

4. Bước 4: Quản trị chứng thư số VNPT-CA: Click chọn “Chứng thư số”. Nhập vào mật khẩu đã được thiết lập.

Đổi mật khẩu chữ ký số VNPT
Đổi mật khẩu chữ ký số VNPT


Click chấp nhận để đăng nhập thông tin “Chứng thư số”.

Quản trị chữ ký số VNPT
Quản trị chữ ký số VNPT


Click chọn mục tương ứng: “Chứng thư số”, “Khóa công khai”, “Khóa riêng” --> Hiển thị để xem thông tin chi tiết về về “Chứng thư số

Kiểm tra chữ ký số VNPTCA
Kiểm tra chữ ký số VNPTCA
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền