Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Bộ Tài chính sử dụng chữ ký số của VNPT

Thoả thuận được ký kết lần này cũng đồng thời là sự hợp tác, hỗ trợ triển khai Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet” và áp dụng chữ ký số vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, triển khai, vận hành các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính theo hướng sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng. Mục tiêu, trong năm 2009-2010, triển khai áp dụng chữ ký số cho ít nhất hai dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) và Thủ tục Hải quan điện tử.
Bộ Tài chính sẽ sử dụng Hệ thống Chứng thực chữ ký số của VNPT để phục vụ cho giai đoạn thí điểm iHTKK từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009 và sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số của VNPT cho các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính sau khi VNPT được cấp giấy phép chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng. Cùng với đó, Bộ sẽ hỗ trợ, hợp tác với VNPT trong việc xây dựng quy trình cấp Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính, trước mắt là cho dự án iHTKK, tạo thuận lợi và khuyến khích người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK và các dịch vụ hành chính công điện tử khác của Bộ Tài chính.

Cho tới thời điểm này, VNPT đã hoàn thiện hồ sơ và đang làm thủ tục xin cấp phép cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng và triển khai cung cấp dịch vụ; đồng thời thiết lập tạm thời Hệ thống Chứng thực chữ ký số cho dự án thí điểm iHTKK trong thời gian VNPT xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. VNPT cũng sẽ thực hiện cấp Chứng thư số từ hệ thống chứng thực tạm thời cho đối tượng người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK trong thời gian chưa được cấp phép chính thức, và sau đó sẽ cấp lại Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia dự án iHTKK khi chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng. Trong khuôn khổ Thỏa thuận này, VNPT cũng sẽ hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về tích hợp chữ ký số vào ứng dụng trong các dự án áp dụng chữ ký số đối với các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với VNPT trong các hoạt động truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chữ ký số cho các đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính. Thỏa thuận hợp tác về việc áp dụng chữ ký số cho các dịch vụ hành chính.
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền