Liên kết


Một số hướng dẫn khi sử dụng chữ ký số VNPT1. Hướng dẫn cách ký điện tử trên văn bản

2. Hướng dẫn nộp thuế qua mạng VNPT-CA
ớng dẫn nộp tờ khai thuế trên trang của Tổng cục thuế. 

3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GỠ BỎ CẢNH BÁO TRÌNH DUYỆT KHI DÙNG SSL  


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền