Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Báo giá chứng thư số cho cơ quan tổ chức

Các cơ quan tổ chức có thể chọn các gói sau:
- Gói cơ bản
 - Gói chuyên dụng
 - Gói tiêu chuẩn
 - Gói tiêu chuẩn cho nhân viên
- Gói chuyên dụng cho nhân viên

1. ORGANIZATIONID STANDARD 
Mô tả tính năng
1 năm
2 năm
3 năm
Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
999,000 đ
1,798,000 đ
2,498,000 đ

2. ORGANIZATIONID PRO 
Mô tả tính năng
1 năm
2 năm
3 năm
Gói chứng thư số chuyên dụng cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
      - Xác thực người dùng (Authentication)                  
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

4,998,000 đ
              
8,998,000 đ11,998,000 đ

3. DEPARTMENT ID STANDARD 
Mô tả tính năng
1 năm
2 năm
3 năm
Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho các phòng ban trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp. Với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
699,000 đ
1,299,000 đ
1,798,000 đ

4. STAFF ID STANDARD 
Mô tả tính năng
1 năm
2 năm
3 năm
Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
299,000 đ
549,000 đ
699,000 đ

5. STAFF ID PRO 
Mô tả tính năng
1 năm
2 năm
3 năm
Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
599,000 đ
999,000 đ
1,298,000 đ

(Giá trên chưa bao gồm thuế 10%VAT)
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền